Het nut van BI-rapportages

Voor heel wat mensen en bedrijven geldt dat er wordt gehandeld aan de hand van het buikgevoel waarover men beschikt. Dat kan in de praktijk best goed uitpakken. Toch is het zo dat hier ook een niet onbelangrijk nadeel aan verbonden is. Tegenwoordig wordt er voor het nemen van beslissingen ook vaak voortgegaan op zogenaamde BI rapportages. Voor deze rapportages geldt eigenlijk dat ze worden gevormd door verschillende zaken. Het gaat hierbij concreet om:

 • Bedrijfsanalyse;
 • Datamining;
 • Datavisualisatie;
 • Datatools- en infrastructuur;

Op basis van bovenstaande en zogenaamde best practices is het mogelijk om bedrijven te helpen om beslissingen te nemen die meer datagestuurd zijn. Dat lijkt nu op het eerste zicht natuurlijk vrij complex. Toch hoeft het dat niet te zijn. In de praktijk komt het er eigenlijk gewoon op neer dat je over een begrijpelijk overzicht komt te beschikken van alle data van je bedrijf. Vervolgens kan je deze data aanwenden om bepaalde veranderingen door te voeren. Ook wanneer je het gevoel hebt dat je bedrijf vaak achterop hinkt kunnen BI rapportages je bedrijf helpen om zich in sneltempo aan te passen aan de veranderingen die zich binnen de markt of het aanbod afspelen.

Een veelvuldig beproefd principe

In eerste instantie lijkt het er misschien naar uit te zien dat BI rapportages vrij nieuw zijn. Volgens de huidige definitie die er aan wordt gegeven is dat in grote lijnen wel correct. Toch moet het gezegd dat het achterliggende principe reeds behoorlijk lang bestaat. Voor de traditionele business intelligence geldt dan ook dat ze reeds wordt gebruikt van tijdens de jaren ’60. In die periode werd ze reeds gebruikt om een systeem te beschrijven voor het delen van informatie tussen verschillende bedrijven. In het bijzonder tijdens de jaren ’80 ontwikkelde het systeem zich verder. Voor de moderne BI oplossingen en rapportages geldt dat ze zich in het bijzonder focussen op flexibele selfservice-analyse. Daarnaast ligt de focus eveneens op:

 • Het beheren van data op betrouwbare platformen;
 • Geautoriseerde zakelijke gebruikers;
 • Snelle en efficiënte manieren om meer inzicht te verkrijgen;

Bovenstaande maakt duidelijk dat BI rapportages ongelofelijk waardevolle data aanreiken die een belangrijke meerwaarde kunnen betekenen voor elk bedrijf. Wil je graag een precies overzicht krijgen van alle voordelen waar je bij BI rapportages op kan rekenen? We zetten ze voor je op een rijtje in het onderstaande stukje.

De belangrijke meerwaarde van BI rapportages

Het draait bij business intelligence dus duidelijk om bedrijven data of informatie aan te leveren waarmee ze betere, datagestuurde beslissingen kunnen nemen. Een aantal manieren waarop de data van BI rapportages kan worden gebruikt zijn:

 • Voor het achterhalen van extra manieren om meer winst te maken;
 • Voor het analyseren van klantgedrag;
 • Bij het vergelijken van data van concurrenten;
 • Voor wat het volgen van prestaties betreft;
 • Ter optimalisatie van werkzaamheden;
 • Voor het ontdekken van bepaalde trends binnen de markt;

Veel bedrijven krijgen ook te maken met bepaalde problemen waarvan de oorzaak niet meteen duidelijk is. Ook in dat geval zal je merken dat business intelligence je kan helpen om de oorzaak van de problemen te achterhalen. Zo creëer je meteen een zeer belangrijke meerwaarde voor jouw bedrijf.